Atlantis photo with seal on bench

Atlantis photo with seal on bench